Welkom op de website van Adviesbureau Vandaag!

Adviesbureau Vandaag! begeleidt scholen op zowel organisatorisch en onderwijsinhoudelijk gebied. Trainingen en studiedagen zijn nooit standaard maar altijd op maat. De inhoud wordt altijd bepaald in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Inmiddels begeleiden we  ook andere organisaties en personen buiten het onderwijs, met name op het gebied van communicatie, leiding geven, constructieve samenwerking en personeelsbeleid.

 

Sinds 2009 is Roland Schut,  de oprichter van Adviesbureau Vandaag.  ook medewerker van het NIVOZ (Nederlands Instituut voor onderwijs- en opvoedingszaken) onder leiding van Prof. Dr. Luc Stevens. Bij het NIVOZ is hij onder andere docent Pedagogisch Tact en Pedagogisch Leiderschap en geef ik lezingen en workshops

Daarnaast is hij ook medewerker van Expertisecentrum EGO (ErvaringsGerichtOnderwijs) en medewerker van Expertisecentrum DuOO (Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen) onder leiding van Marcel van Herpen. (zie www.duoo.nl).

Visie: Goed onderwijs is Waardengedreven onderwijs!

Waardengedreven onderwijs leidt tot persoonlijk leiderschap. Het zorgt ervoor dat kinderen stevig in hun schoenen staan. Als je weet wie je bent en hoe je bent en wat je in huis hebt, dan kun je van daaruit het leven met vertrouwen tegemoet treden. Waardengedreven onderwijs gaat over zelfrespect, zelfwaardering, zelfkennis en zelfvertrouwen, over uit  verbondenheid met jezelf , jezelf te verbinden met anderen en de wereld om je heen…Het leert kinderen om keuzes te maken in overeenstemming met hun diepste wezen. En vooral ook: de verantwoordelijkheid voor die keuzes te dragen. Waardengedreven onderwijs levert jonge mensen af die hun passie en talent willen gebruiken om een bijdrage te leveren aan de wereld en die dat ook kunnen omdat ze geleerd hebben hun creativiteit aan te boren en out of the box te denken. Ze zijn vertrouwd met hun interne kompas en zijn in staat om van daaruit hun leven en de wereld vorm te geven. Dit is exact waar deze wereld behoefte aan heeft: waardengedreven leiders. Of het nu gaat om politici, CEO‟s, economen, juristen, journalisten of leraren; we hebben rolmodellen en leiders nodig die werken vanuit empathie, verantwoordelijkheid en verbondenheid . Die weten dat hun eigen welzijn en geluk nauw samenhangt met het welzijn en geluk  van anderen. (met dank aan Tex Gunning)

Taak van het onderwijs

Iedere leraar wil dat zijn/haar leerlingen gelukkig zijn en intrinsiek gemotiveerd zijn om zich optimaal te ontwikkelen Teneinde onze kinderen voor te bereiden op hun complexe wereld en hen het zelfvertrouwen te geven om hun wereld positief tegemoet te treden zou het onderwijs veel meer uit moeten gaan van de mogelijkheden en interesses van het kind. Het zou kinderen anders moeten voorbereiden, meer op het leven in de meest brede zin zodat kinderen:

 • zichzelf leren kennen en bewust en met zelfvertrouwen kunnen leven;
 • zich verbonden voelen met zichzelf, met anderen en met de wereld om hen heen
 • zich autonoom voelen, hun eigen keuzes maken en ook verantwoordelijkheid kunnen en willen  nemen voor die keuzes
 • het leuk vinden om te leren, om te onderzoeken;
 • toegerust worden voor een evenwichtig sociaal leven;
 • een leven in co-existentie met anderen en de natuur;
 • en van daaruit in staat zijn een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

De laatste jaren is er in het onderwijs  vooral veel discussie geweest over de WAT-vraag. Ieder vak, iedere stroming heeft inmiddels zo zijn eigen canon van verplichte kost. De jaren 80 en 90 werden vooral gekenmerkt door discussies over de HOEvraag. Denk aan ontwikkelingen als de basisvorming, de tweede fase, zelfstandig werken etc. Als we willen dat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot de leiders die de nieuwe wereld gaan vormgeven, moeten we vandaag nog de WAAROM-vraag opnieuw stellen en beantwoorden.

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen voor:

 • Trainingen
 • Studiedagen
 • Coachings/begeleidingstrajecten
 • Loopbaantrajecten
 • Lezingen
 • Workshops

Ik zie er naar uit om samen met u op basis van bovenstaande gedachtegoed een verdere ontwikkeling vorm te geven binnen uw organisatie.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.